Danışmanlık

Consulting

Oturma İzni


Türkiye'de kalacak yabancılar kanunlar gereği 90 günden fazla kalamazlar ve 90 gün sonra sınır dışı edilirler. Yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye'de ikamet edebilmeleri için oturma izni almaları şarttır. Oturma izinleri bulundukları bölgenin İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'nden alınmaktadır. Yabancıların oturma izni alması için bir takım bilgi ve belgeler gereklidir.
İş Görüşmesi Amaçlı İkamet Tezkeresi (oturma izni),Montaj / Bakım-Onarım Amaçlı ikamet Tezkeresi Turistik Amaçlı ikamet tezkeresi ( oturma izni) Tedavi Amaçlı ikamet tezkeresi ( oturma izni ) Sportif Faaliyet Amaçlı ikamet tezkeresi
UZUN SÜRELİ İKAMET - ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞMA AMAÇLI İKAMET - EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞMA AMAÇLI İKAMET - ÖĞRETMEN OLARAK ÇALIŞMA AMAÇLI İKAMET - ÖĞRENİM AMAÇLI İKAMET - T.C. VATANDAŞI EŞE REFAKAT AMAÇLI İKAMET - İKAMET - EZKERELİ EŞE REFAKAT AMAÇLI İKAMET - T.C. VATANDAŞI ÇOCOĞA REFAKAT AMAÇLI İKAMET - İKAMETLİ ÇOCUĞA REFAKAT AMAÇLI İKAMET - T.C. VATANDAŞI ANNE-BABAYA REFAKAT AMAÇLI İKAMET - İKAMETLİ ANNE-BABAYA REFAKAT AMAÇLI İKAMET - ÖĞRETİM GÖREVLİSİ AMAÇLI İKAMET - STAJ AMAÇLI İKAMET - HAYMATLOS, ISKAT, MÜLTECİ VE SIĞINMACI AMAÇLI İKAMET - MİSAFİR ASKERİ PERSONEL AMAÇLI İKAMET - BAKANLIK EMRİ İLE İKAMET

Çalışma İzni


Türkiye'de çalışmak amacı ile bulunan yabancı uyruklu kişiler, 4817 sayılı yabancıların çalışma izinleri hakkındaki kanun gereği çalışma izni almak zorundadır. 2 Türlü başvuru yolu bulunmaktadır. 1) Yurtiçi Başvurular: Birinci şart "ikamet tezkeresi" yani "oturma izni" alınması zorunludur. 2) Yurtdışı Başvurularında "ikamet tezkeresi" şartı aranmamaktadır. Çalışma İznini özetleyecek olursak ; yabancı bir kişinin herhangi bir kurumda çalışması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından adına düzenlenen belgeye çalışma izni denir.
Kaç türlü çalışma izni vardır?
SÜRELİ ÇALIŞMA İZNİ; Yabancının ikamet izninin süresi ile hizmet akdinin veya işin süresine göre, belirli bir işyeri veya işletmede ve belirli bir meslekte çalışmak üzere bir yıl geçerli olmak üzere verilir.
SÜRESİZ ÇALIŞMA İZNİ: Türkiye'de en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet eden veya toplam altı yıllık kanuni çalışması olan yabancılara, iş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler dikkate alınmadan ve çalışma bakanlığının uygun görüşü doğrultusunda; belirli bir işletme, meslek, mülki veya coğrafi alanla sınırlandırılmadan süresiz çalışma izni verilebilir.
BAĞIMSIZ ÇALIŞMA İZNİ; Türkiye'de en az beş yıl kanuni ve kesintisiz olarak ikamet etmiş olan yabancılara, çalışmalarının, ekonomik kalkınma açısından katma değer yaratması ve istihdam üzerinde olumlu etki yapacak olması koşuluyla bağımsız çalışma izni verilebilir.
İSTİSNAİ ÇALIŞMA İZNİ; Ulusal mevzuata aykırı davranmamak ve mesleki hizmetlere ilişkin mevzuata uymak kaydıyla, ilgili mercilerin görüşleri de dikkate alınmak suretiyle, yabancılara, çalışma izinleri istisnai olarak verilebilir.

image
image
image